A Microsoft Magyarország a Legjobb Munkahely Díj nyertese

A Microsoft Magyarország a Legjobb Munkahely Díj nyertese

Az Aon Hewitt humánerőforrás-tanácsadó társaság 16. alkalommal alkotta meg a Legjobb Munkahely Programjának keretében a dolgozói elkötelezettséget vizsgáló kutatását. Idén 91 társaság 44 000 munkavállalója válaszolt a kérdésekre. A felmérés azokra a mutatókra összpontosítja a figyelmet, amelyek a munkavállalói elkötelezettséget és a kulcsfontosságú folyamatokkal való elégedettséget – példaként a karrier, professzionális fejlődés lehetősége, a közvetlen- és felsővezetésbe vetett bizalom – nézi.

A hazai szervezetek 3 méretkategóriában nyerhették el az Aon Legjobb Munkahely címet. Idén a gyógyszeripar, a kereskedelem, amellett az IT és telekommunikáció területén funkcionáló vállalkozások kaptak elismerést. A Microsoft Magyarország Kft. a 250 és 1000 főt foglalkoztató vállalkozások legjobbjai közt szerepelt.

 „Egy ilyen díj folyamatosan meghatározó visszajelzés egy vezető részére, de most kétszeresen is az. Tudniillik „történelmi” pillanatban ért minket. A világban zajlik a negyedik ipari forradalom – a digitalizáció -, amiben a Microsoft jelentős szerepet játszik. Nekünk, a márka leányvállalatának ugyanakkor az a célunk, hogy a hazai cégek digitális hátországává váljunk, mindeközben a digitalizációt lefordítsuk „magyarra”, a magyar kkv-k és nagyvállalatok nyelvére, hétköznapi valóságára. Természetesen ahhoz, hogy segíthessünk átalakítani, megújítani más vállalkozások működését, első alkalommal a sajátunkat kellett megújítani. Jó érzés arra gondolni, hogy ez a díj egyúttal egy visszajelzés arról is: jó úton járunk. A Legjobb Munkahely-díj lényeges üzenete: a csapat „az megváltoztatás alatt is problémamentesen üzemel”. A kollégák a modern kihívásokkal szembenézve, a modern feladatokon dolgozva is ugyanolyan büszkék arra, hogy ennek a cégnek a munkatársai. A hazai cégek digitális jövője – jókora részben – nálunk készül. A jövő részesének lenni ugyanakkor nagyszerű dolog – nekem erről is szól ez a díj” -emelte ki Szentkuti Gabriella, a Microsoft Magyarország cégvezetője.

A Microsoft Magyarország a Legjobb Munkahely Díj nyertese
A Microsoft Magyarország a Legjobb Munkahely Díj nyertese

Az ez évi díjazottokat az erős dolgozói elkötelezettségen kívül a vonzó munkáltatói márka, a felsővezetés őszinte kommunikációja és a kollégáknak biztosított ígéretes jövőkép különbözteti meg az átlagtól.

Érdekesség, hogy az elmúlt 5 év adatai alapján egy átlagos magyar vállalatnál a dolgozók 61%-a elkötelezett a cége felé. Ők azok a munkavállalók, akik készségesen ajánlják a munkahelyüket másoknak, nem terveznek állást változtatni és elváráson felül teljesítenek a társaság céljai érdekében. Bár ez meghaladja mind az európai (55%), mind a mindenre kiterjedő szintet, ellenben csökkenő tendenciát mutat. Idén első alkalommal tudniillik megfordult a sokéves trend.

Kevesebb lett az elégedettség mind az erkölcsi mind az anyagi elismerés tekintetében az átlagos magyar munkahelyen dolgozóknál. Mindössze 40%-uk ért egyet azzal, hogy az elvégzett munkájuk és felelősségük arányos a fizetésükkel és úgy látják, hogy a környezet, amiben dolgoznak és a munkavégzéshez biztosított felszereléseik is kevésbé támogatják a hatékonyságukat.

„Napjainkban már az intézmények többsége felismerte, hogy vállalkozásbeli sikerességének egyik alapköve a munkatársak elkötelezettsége. A Legjobb Munkahelyeken mért magas dolgozói elkötelezettség az vállalkozásbeli mutatószámok alakulásán is látszik. Ezek az intézmények magasabb pénzügyi eredményre képesek a bennük rejlő potenciálhoz képest, ügyfeleik elégedettsége és ajánlási valószínűsége magasabb, ugyanakkor jobbak a tehetséges munkatársaik megtartásában, a felsővezetés megítélésben és a teljesítményarányos ösztönzésben az átlagos elkötelezettségű vállalatokhoz képest”- mondja Köcse Bálint, a Legjobb Munkahely Program projektvezetője.

A legjobb munkahelyek 25-30 százalékponttal eredményesebbek a magyar átlagnál. A legnagyobb különbség az, hogy hogyan vélekednek a saját vállalatuk tehetségvonzó képességéről. Amíg a legjobbaknál a megkérdezettek 72%-a vallja, hogy a tehetségeket nehézség nélkül megszerzik és a nyitott pozíciók betöltése nem jelent számukra gondot, addig az átlagnak mindössze 43%-a mondhatja el magáról ugyanezt. A Legjobb Munkahelyek a felsővezetést is sokkal pozitívabban értékelik. 84%-uk ért egyet azzal, hogy a felsővezetők eredményesen vezetik a vállalatot és az embert tekintik a legértékesebb erőforrásnak. Ezek a vállalkozások jobban elismerik az emelkedett teljesítményt, a munkavállalók úgy vélekednek, hogy a teljesítményük közvetlen hatással van a javadalmazásukra, így ha jobban dolgoznak, többet is keresnek. Elégedettebbek azzal is, hogy fizetésük mennyire van arányban a munkájukkal és a rájuk bízott felelősséggel. A vállalatot vonzó munkáltatóként értékelik és pozitívabban ítélik meg a munkaerőpiacon betöltött szerepét is.

A legjobb munkahelyek az átlaggal ellentétben örök növekedést tudnak felmutatni, a dolgozók 85%-a elkötelezett a társaság felé és azt vallja, hogy mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobban teljesítsen.