Audi Hungaria Shared Competence Center

Audi Hungaria Shared Competence Center

Az Audi Hungaria közel 30 éves motor- és járműgyártó ismerete mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet a munkatársak kompetenciáira épülő szolgáltatások fejlesztésére, amelyeket az egész Volkswagen Konszern részére nyújt. Az elsődlegesen a Műszaki Fejlesztés, pénzügy, IT, beszerzés és logisztika területéhez kapcsolódó szolgáltatások beépülnek az ügyfelek értékláncába, segítségükkel a folyamatok és a tevékenységek egységesebbek és hatékonyabbak lehetnek, és a szinergiákat is növelni lehet a konszernen belül. A Shared Competence Centerhez tartozó területek már ma is közel 800 munkatársat foglalkoztatnak, és számottevően hozzájárulnak a Volkswagen Konszern és az Audi Hungaria gazdasági sikereihez.

„A járműipar átalakulási folyamata megköveteli vállalkozásbeli modellünk alkalmazkodóképességét, mellyel a megváltozott keretfeltételek mellett biztosíthatjuk vállalatunk újabb sikereit és jövőképességét. Az Audi Hungaria állandóan munkatársai magas szintű szaktudására épített, amit a cég tevékenységeken túl újabb szolgáltatások kapcsán is felépített. Vállalatunk ezenkívül, hogy a Volkswagen Konszern termelési hálózatának meghatározó szereplője, széles szolgáltatási portfóliójára építve kompetenciaközpontként járul hozzá a Volkswagen Konszern sikereihez. A kompetenciaközpontunkban összpontosuló magas szintű és szerteágazó tudás egyedülállóvá tesz minket a Volkswagen Konszernben, és új vállalkozásbeli modellt teremtve biztosítja az Audi Hungaria hosszú távú sikerességét. Célunk az elkövetkezendő időszakokban még mindig a valós hatást kiváltó, hosszú távú kereskedelmi sikerek elérése és kommunikálása”, mondta Dr. Patrick Heinecke, az Audi Hungaria pénzügy, IT, beszerzés és compliance területekért felelős igazgatósági tagja.

Műszaki fejlesztés

Az Audi Hungaria Műszaki Fejlesztése 2021-ben ünnepelte működésének huszadik évfordulóját. Az 550 magasan kvalifikált mestert foglalkoztató Járműhajtás Fejlesztés és Járműfejlesztés méretét nézve a harmadik legnagyobb műszaki fejlesztőközpontja az Audi AG-nak és majdnem az egész Volkswagen Konszern részére nyújt fejlesztési szolgáltatásokat.

A Járműhajtás Fejlesztés eltérő benzin- és dízelmotorok, ezenfelül elektromos hajtások mindenre kiterjedő fejlesztési projektjeivel gondot fordít. A fejlesztés esetén a tervezéstől a termodinamikai vizsgálatokon és numerikus szimuláción át a fékpadi tesztelésig bezárólag lefedik a fejlesztés egész skáláját. Ennek alatt a Műszaki Fejlesztés például 17 belső égésű motor vizsgálatára, 3 elektromos tengelyhajtások vizsgálatára, 2 akusztikai és 1 klímafékpadra támaszkodhat. A több típus fejlesztésében betöltött vezető szerepének hála ez a létszámában és színvonalában lendületesen gyarapodó szektor internacionális hajtástechnikai projektek felelőse is. A győri Műszaki Fejlesztés alapvető feladataihoz tartozik különféle motorok sorozatgyártásának fejlesztői támogatása.

A Járműfejlesztés projektalapon válaszolja meg a koncepció-kidolgozástól a sorozatgyártást támogató szakaszig a hő-, energia- és vízeloszlásra, hasmagasságra, szilárdságra és akusztikai viszonyokra vonatkozó kérdéseket, amellett gondozza a termékadatokat és igazolja a műszaki megfelelőséget. Fő szakterülete a jármű átfogó tulajdonságainak virtuális fejlesztése numerikus szimulációs eljárásokkal. Ezen kívül a Műszaki Fejlesztés releváns szakterülete a motorok és járművek próbája a tesztközpontban, ezenfelül menetpróbák lefolytatása a közúti viszonyokhoz közeli üzemi terhelés mellett. Mindehhez például egy akusztikai vizsgálóterem, 1 görgős és 2 megcsúszási fékpad, azonfelül heterogén szilárdsági mérőállomások is rendelkezésre állnak.

A következő évek alatt az elektromobilitás jegyében a Műszaki Fejlesztés tovább bővül: az Audi Hungaria a következő évek esetén kétszámjegyű eurómilliós összeget fordít a győri Műszaki Fejlesztésre. Ennek értelmében elsődlegesen egy újabb fékpadot telepítenek az elektromos tengelyhajtások és a hozzájuk tartozó áttételek fejlesztéséhez, ráadásul korszerűsítik a létező fékpadi infrastruktúrát.

Pénzügyi szolgáltatások

A kontrolling kiterjedése a készítmények és járműrendszerek kapcsán egész felelősséggel ellátott a termékszámítás, a pénzügyi célok meghatározása és a pénzügyi behatások értékelése tekintetében a hajtáslánc-, karosszéria- és akkumulátorrendszerek vonatkozásában. A győri kontrolling mesterek több mint egy milliárd eurós anyagköltség-volument bonyolítanak minden évben az Audi részére.

Az Audi Hungaria adószakértői felelősek a magyar és internacionális adóügyekért és kötelezettségekért. Fő feladatuk közé sorolható a nem uniós országokból származó áruk vámkezelése a vámköltségek optimalizálásával. Azonkívül feladatuk a vámjogi szabályozások változásainak figyelemmel kísérése és azok gyakorlatba történő átültetése.

Az Audi Hungaria pénzügyi mesterei végzik az Audi AG bejövő számláinak feldolgozását és könyvelését. Ez magában foglalja például a bejövő szállítói számlák és adótartalmuk ellenőrzését, ugyanakkor könyvelését. A társaság jelen pillanatban építi fel az Audi AG kimenő számláinak kiállításához kapcsolódó tevékenységeit.

IT

Az IT Shared Competence kiterjedése több mint húsz eltérő szolgáltatást nyújt a Volkswagen Konszern több mint 200 telephelye részére. Tevékenységi köre az SAP-alkalmazások és az SAP-licenszmenedzsment üzemeltetési és fejlesztési feladataitól a Shopfloor-irányítás részére történő IT alkalmazások fejlesztéségig terjed valamennyi Audi üzem részére. A legkorszerűbb felhő alapú környezetben dolgozik az Audi Hungaria IT DevOps csapata az alkalmazások töretlen továbbfejlesztéséért.

A Volkswagen Konszern márkáinak és vállalatainak nyújtott nagyon sok IT-szolgáltatás mellett az Audi Hungaria IT kiterjedése felelős egy konszernen átívelő munkacsoportért, amelyiknek feladata az SAP-technológiai stack jövőbeli konszernstandardjainak kialakítása. Ennek kapcsán az Audi Hungaria IT-csapata szorosan közösen dolgozik a konszern újabb márkáinak mestereivel.

Beszerzés

A győri beszerzés szolgáltatási portfóliójában csaknem valamennyi beszerzési szerepkör megtalálható. A fő feladata közé tartozó általános-, széria- és projektbeszerzés mellett a költség- és értékelemzés, ráadásul az alkatrészbeszerzés is a zóna kompetenciaprofiljához tartozik. Ezáltal példaként a szériabeszerzés kiterjedése a konszern 13 heterogén országban található 57 gyártótelephelye részére szerez be alkatrészeket. A területhez csaknem 33 ezer féle szériaalkatrész tartozik, amelyhez kapcsolódóan 2021-ben közel 2,5 milliárd eurós forgalmat bonyolított le. Az Audi Hungaria beszerzése által beszerzett alkatrészek közé példaként csavarok, váltómodulok, műanyag- és karosszériaalkatrészek tartoznak.

Supply Chain

Az Audi Hungaria járműgyártásának és az Audi Supply Chain mátrixszervezetének meghatározó elemeként az Audi Hungaria Supply Chain kiterjedése egy komplex környezetben biztosítja a gyártás igények szerinti ellátását. Ennek érdekében a térség egy világszintű beszállítói hálózatot és különféle logisztikai szolgáltatókat irányít és egy házon belüli anyagáramlást tart fent az alkatrészek beépítési helyéig. Mindemellett az Supply Chain kiterjedése indítja útjára a vevőkhöz a Győrben készülő Audi modelleket a Föld 122 országába. A körzet ezenkívül továbbfejlesztett logisztikai folyamatokkal formálja a Supply Chain jövőjét, melynek alatt a logisztikai folyamatok digitalizálására, automatizálására és a fenntarthatóságra fókuszál.